Online Backgammon

Opdateret På: November 3, 2021 af Udgivet denOctober 1, 2021

Backgammon Casino SpilBackgammon er etonline casino spil for to spillere, og det spilles på en spilleplade bestående af firetyve smalle trekanter kaldet punkter. Trekanterne veksler skiftevis i farve og er grupperet i fire kvadranter hver med seks trekanter. Kvadranterne er referet som online casino spillerens indre og ydre hjemland, og som modstanderens indre og ydre hjemland. De indre og ydre hjemland er separeret fra hinanden af baren som er centralt i midten af spillepladen.

Punkterne er nummeret for hver spiller startende i den pågældende spillers indre hjemland. Det yderste punkt er det firetyvende punkt, som også er modstanderens første punkt. Hver spiller har femten brikker i hans egen farve.Opstillingen af brikkerne før start er: to brikker på hver spillers firetyvende punkt, fem brikker på hver spillers trettende punkt, tre brikker på hver spillers ottende punk tog fem spiller på hver spillers sjette punkt.

Hver spiller har deres eget sæt af terninger, og et bæger for at spille terningerne. Dobleterningen med tallene 2, 4, 8, 16, 32 og 64 bruges til at følge indsatserne i spillet.

Brikkernes Bevægelse

For at begynde Backgammon casino spillet vil hver spiller kaste en terning. Dette bestemmer både hvilken spiller, der begynder, og hvilket antal der flyttes. Hvis det samme antal øjne kommer op skal begge spillere kaste deres terninger igen indtil forskellig antal øjne dukker op. Spilleren der har det højeste antal øjne flytter derefter sine brikker i henhold til antal øjne på begge terninger. Efter den først omgang kaster spillerne skiftevis begge terninger.

Antallet af øjne på terningerne indikerer hvor mange punkter spilleren skal rykke sine brikker. Brikkerne flyttes altid fremad, til et punkt med et lavere nummer. De følgende regler er gældende:

  1. En brik må kun flyttes til et åbnet punkt, dvs. et punkt hvor der ikke er to eller flere af modstanderens brikker.
  2. Antallet af øjne på de to terninger kan ses som separate værdier.
  3. En spiller som slår et dobbeltslag skal flytte det antal øjne der er på terningerne to gange.  Et slag bestående af  6 og 6 betyder at spilleren har fire seksere at benytte, og han kan flytten enhver combination af brikkerne, som han føler er passende.
  4. En spiller skal bruge begge terninger i slag hvis det er muligt. Hvis kun den ene terning kan bruges, skal spilleren benytte denne. Eller hvis en af terningerne kan spilles, men ikke begge, skal spilleren benytte den højeste af terningerne. Hvis ingen af terningerne kan spilles overgår turen til modstanderen. I tilfælder af et dobbeltslag, hvor ikke alle fire værdier kan spille, skal spilleren rykker så meget som han kan.

Share This: